Atrapats
mireia comas
fotoperiodisme i fotografia documental
MireiaComas_Tsunami01
mireia comas
fotoperiodisme i fotografia documental
Castellers-61
mireia comas
fotoperiodisme i fotografia documental